Xí nghiệp xe buýt Hà Nội

Quy mô nhân sự: Trên 300 người
29 phố Lạc Trung quận Hai bà trưng Hà Nội

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY