Công Ty Tnhh ThỦy SẢn HẢi Long Nha Trang Tuyển Giám Đốc Dự Án

Lô B, KCN Suối Dầu, Huyện Cam Lâm , Khánh Hòa , Việt Nam
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2021
Lượt xem: 100

Mô tả công việc

ếp nhận chủ trương đầu tư, qui mô, mục đích của từng dự án đầu tư: (bao gồm : xây dựng mới , Liên doanh , Hợp tác , trong và ngoài nước )
- Triển khai các công việc cần thiết và phối hợp với các bộ phận có liên quan để chuẩn bị đầu tư cho các dự án
- Lập và theo dõi các công việc có liên quan đến dự án đầu tư: Giấy phép đầu tư /giấy phép kinh doanh, lập dự án, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép xây dựng … * Triển khai dự án , phối hợp với chủ đầu tư và các bộ phận chức năng để :
- Lập kế hoạch nhân sự cho dự án, lập phương án quản lý và vận hành dự án, kế hoạch đào tạo nhân lực …Phối hợp với các bộ phận chức năng và Trung tâm đào tạo của HV group
- Tìm kiếm nhà thầu , theo dõi các hợp đồng thầu .
- Giám sát hoạt động xây dựng các dự án , giám sát hoạt động của ban quản lý công trình xây dựng của từng dự án . Tổ chức nghiệm thu , sản xuất thử , bàn giao cho đơn vị vận hành dự án . * Quản lý các hoạt động của các dự án (Đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài):
- Thiết lập hệ thống giám sát quản lý các dự án đầu tư ra nước ngoài, quản lý vốn, tài sản , hàng hóa và theo dõi kết quả hoạt động hàng tháng/quí/năm của các dự án này , kịp thời báo cáo và chấn chỉnh các hoạt động của các cty con .
- Tổ chức thanh kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động công việc cơ bản của các VP, cty con ở nước ngoài .

Yêu cầu ứng viên

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, xây dựng, đầu tư...
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương,

Yêu cầu hồ sơ

t bộ hồ sơ hoàn chỉnh

LIÊN HỆ

Tên công ty: Công Ty TNHH THỦY SẢN HẢI LONG NHA TRANG

Người liên hệ: Công Ty TNHH THỦY SẢN HẢI LONG NHA TRANG

Điện thoại : Đăng nhập để xem số điện thoại

Trụ sở công ty: Lô B, KCN Suối Dầu, Huyện Cam Lâm , Khánh Hòa , Việt Nam

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại Vieclamlaixe.vn" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!

Từ khóa : Khánh Hòa

Bình luận:

TIN TỨC NỔI BẬT