Mưa lũ, sạt lở núi xóa sổ nhiều công trình đường giao thông trên địa bàn các xã huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Nổi bật