Chồng thấy vợ hành xử không đúng mực nên tới nhận sai và xin lỗi tài xế ô tô đi đúng làn.

Nổi bật