Trường Dân lập Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

33 C-D-E Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, Quận 1. TP.HCM

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương Môi trường năng động, số lượng học sinh từ 100-200 học sinh.
1
Bạn cần tìm việc ?