Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Lái Xe Nam Triệu

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người
Xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Lái Xe Nam Triệu chuyên tuyển sinh, đào tạo nghề lái xe ô tô các hạng : B2, C, D, E Nâng hạng bằng FC... Website: http://www.laixenamtrieu.vn/ Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Lái Xe Nam Triệu chuyên tuyển sinh, đào tạo nghề lái xe ô tô các hạng : B2, C, D, E Nâng hạng bằng FC... Website: http://www.laixenamtrieu.vn/