Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hồng Bàng

www.trungtamhongbang.com.vn
Số 74, Đường 23/10, Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trung tâm ĐT&SHLX Hồng Bàng đã được thành lập, đầu tư xây dựng và bắt đầu hoạt động từ năm 2003. Hơn 10 năm xây dựng và phát triển, từ một Cơ sở dạy nghề lái xe Hồng Bàng qui mô nhỏ đến nay chúng tôi đã trở thành Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hồng Bàng với qui mô loại I Quốc gia và được Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá là một trong những Trung tâm có cảnh quan đẹp nhất nước. Cùng với phương châm hoạt động “Hài hòa - Lợi ích - Trách nhiệm”, chúng tôi ý thức rất rõ về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa xã hội trong lĩnh vực đào tạo nghề lái xe. Chúng tôi luôn tự hào và tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được để không ngừng phát triển Trung tâm ĐT&SHLX HỒNG BÀNG lớn mạnh về mọi mặt nhằm xứng đáng với sự tin cậy của học viên trong thời gian qua và trong tương lai. Trong quá trình đào tạo, sát hạch lái xe, chúng tôi luôn giương cao khẩu hiệu “Vững kiến thức - Chắc tay lái - Đến an toàn”. Chúng tôi đang phấn đấu trở thành Trung tâm đào tạo lái xe hàng đầu Viêt Nam. Trung tâm ĐT&SHLX Hồng Bàng đã được thành lập, đầu tư xây dựng và bắt đầu hoạt động từ năm 2003. Hơn 10 năm xây dựng và phát triển, từ một Cơ sở dạy nghề lái xe Hồng Bàng qui mô nhỏ đến nay chúng tôi đã trở thành Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hồng Bàng với qui mô loại I Quốc gia và được Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá là một trong những Trung tâm có cảnh quan đẹp nhất nước. Cùng với phương châm hoạt động “Hài hòa - Lợi ích - Trách nhiệm”, chúng tôi ý thức rất rõ về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa xã hội trong lĩnh vực đào tạo nghề lái xe. Chúng tôi luôn tự hào và tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được để không ngừng phát triển Trung tâm ĐT&SHLX HỒNG BÀNG lớn mạnh về mọi mặt nhằm xứng đáng với sự tin cậy của học viên trong thời gian qua và trong tương lai. Trong quá trình đào tạo, sát hạch lái xe, chúng tôi luôn giương cao khẩu hiệu “Vững kiến thức - Chắc tay lái - Đến an toàn”. Chúng tôi đang phấn đấu trở thành Trung tâm đào tạo lái xe hàng đầu Viêt Nam.