Bonbon24h2

Tổng Công Ty Đối Tác Chân Thật (Genuine Partner Group )

Địa chỉ: Đường DT 743, Khu Phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: 0933350896/0903385830
Email: hr1@bnplogistics.com.vn
Website: bnplogistics.com.vn

1
Bạn cần tìm việc ?