Tổng công ty CP tư vấn XDGT Thanh Hóa (TTCC)

Số 11 Hạc Thành, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tổng công ty CP tư vấn XDGT Thanh Hóa (TTCC) là đơn vị có truyền thống 50 năm hình thành và phát triển, tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở GTVT Thanh Hóa. Ngành nghề chính là khảo sát địa hình (Bình đồ, cắt dọc, cắt ngang, xây dựng lưới khống chế...), khảo sát địa chất, thủy văn, lập dự án, thiết kế, thẩm tra các công trình giao thông và một số ngành nghề khác

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY