Xăng RON95 vượt mốc 20.500 đồng/lít từ 16h30 hôm nay

02/07/2019 16:54

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 16h30 hôm nay, giá bán lẻ xăng RON95-III tăng 383 đồng/lít lên 20.517 đồng/lít trong khi xăng E5RON92 tăng 420 đồng, lên không cao hơn 19.653 đồng/lít bán lẻ.

Xăng RON95 vượt mốc 20.500 đồng/lít từ 16h30 hôm nayXăng RON95 lại vượt mốc 20.500 đồng/lít từ 16h30 ngày hôm nay

Với mức điều chỉnh tăng 292 đồng/lít, dầu diesel 0.05S bán lẻ có giá bán mới 16.949 đồng/lít trong khi dầu hỏa bán lẻ có giá 15.937 đồng/lít sau khi tăng tăng 326 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 105 đồng/kg lên tối đa 15.220 đồng/kg bán lẻ.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các doanh nghiệp giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 xuống còn200 đồng/lít (kỳ trước trích 300 đồng/lít). Mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu vẫn giữ ở mức rất cao, tới 700 đồng/lít.

Các doanh nghiệp cũng được lệnh tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với bất cứ mặt hàng xăng dầu nào.

Theo Bộ Công Thương, để bảo đảm giá xăng dầu trong nước có sự điều chỉnh phù hợp với xu hướng giá thị trường thế giới và tình hình thực tế của Quỹ bình ổn giá, trong kỳ điều hành này liên Bộ Công Thương – Tài chính thực hiện không chi Quỹ Bình ổn giá, giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với các loại xăng dầu, đồng thời tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu ở mức hợp lý để hạn chế mức tăng giá, giữ mức chênh lệch giá phù hợp giữa xăng E5RON92 và xăng khoáng Ron95. Việc giữ mức chênh lệch này để khuyến khích tiêu dùng xăng sinh học theo lộ trình.

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày có xu hướng tăng khá cao và lên mức 67,690 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,407 USD/thùng). RON95 tăng 3,298 USD/thùng lên 69,315 USD/thùng trong khi  dầu diesel 0.05S tăng 3,397 USD/thùng, lên 76,110 USD/thùng. Dầu hỏa cũng tăng 3,631 USD/thùng và  dầu mazut 180CST 3.5S tăng 13,405 USD/tấn lên 394,498 USD/tấn.

Nguồn: Tổng hợp 


Hậu Hà