Vượt xe không đúng quy định có thể bị phạt 12 triệu đồng

01/01/2021 08:25

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định, đối với người điều khiển xe ô tô vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 đã quy định mức xử phạt hành chính đối với trường hợp các phương tiện giao thông vượt xe không đúng quy định.

Cụ thể, đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô: Vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng (điểm i khoản 4 Điều 5). Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng (điểm b khoản 11 Điều 5).

Vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có báo hiệu trước khi vượt; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng (điểm d khoản 5 Điều 5). Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng (điểm b khoản 11 Điều 5).

Vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng (điểm a khoản 7 Điều 5). Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng (điểm c khoản 11 Điều 5).

Vượt xe không đúng quy định có thể bị phạt 12 triệu đồngTài xế xe ô tô vượt xe không đúng quy định có thể bị phạt tới 12 triệu đồng. Ảnh minh họa

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy.

Vượt bên phải trong trường hợp không được phép bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng (điểm h khoản 3 Điều 6).

Vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt đối với loại phương tiện đang điều khiển (trừ trường hợp vi phạm vượt bên phải trong trường hợp không được phép) sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng (điểm c khoản 4 Điều 6).

Vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng (điểm d khoản 4 Điều 6) .

Vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng (điểm b khoản 7 Điều 6). Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng (điểm c khoản 10 Điều 6).

Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng.

Vượt xe không đúng quy định bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng (điểm h khoản 3 Điều 7).

Vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng (điểm a khoản 7 Điều 7). Bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 2 tháng đến 4 tháng (điểm b khoản 10 Điều 7).

Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác.

Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép bị phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng (điểm d khoản 1 Điều 8).


Hậu Hà