Vinh danh 15 tập thể, 62 điển hình tiên tiến xuất sắc ngành GTVT

18/10/2020 11:05

15 tập thể, 62 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc sẽ được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X.

Vinh danh 15 tập thể, 62 điển hình tiên tiến xuất sắc ngành GTVT

Chiều mai (19/10), tại Trung tâm Văn hóa hàng không VN (Long Biên, Hà Nội), Bộ GTVT tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X, giai đoạn 2020-2025.

Tại Đại hội sẽ vinh danh 15 tập thể và 62 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua 5 năm giai đoạn 2016-2020. Đây là các tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể. Báo Giao thông vinh dự có một cá nhân là Trưởng ban Giao thông Nguyễn Đức Thắng được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT lần này và nhận Bằng khen của Bộ trưởng.

Đại hội sẽ tiến hành tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ ngành GTVT giai đoạn 2016-2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

Giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua được đẩy mạnh, khuyến khích, động viên mọi cá nhân, tập thể trong ngành khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, qua đó góp phần giúp Bộ GTVT hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, trong 5 năm qua, Quốc hội đã thông qua 2 dự án Luật do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo là: Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) năm 2015, có hiệu lực thi hành từ tháng 01/7/2017 và Luật Đường sắt (sửa đổi) năm 2017. Bộ GTVT cũng đã tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 52 văn bản, trong đó có 44 Nghị định và 11 Quyết định. Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành theo thẩm quyền 232 Thông tư.

Cũng trong 5 năm qua, ngành GTVT đã khởi công 8 dự án và 28 công trình/dự án thành phần; hoàn thành dự án và 88 công trình/dự án thành phần.

Sản lượng vận tải luôn đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; vận tải hàng hóa có tốc độ tăng trưởng bình quân 10,74%/năm về khối lượng vận chuyển và 8,24%/năm về khối lượng luân chuyển. Vận tải hành khách có tốc độ tăng trưởng bình quân 11,06%/năm về khối lượng vận chuyển và 10,56% về khối lượng luân chuyển. Tốc độ tăng trưởng luôn cao hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước.

Tình hình ATGT có những chuyển biến tích cực; ý thức của người tham gia giao thông có nhiều tiến bộ; số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông liên tục giảm sâu cả 3 tiêu chí. So với 5 năm từ 2010-2014, số vụ tai nạn giao thông giảm 11,7% về số vụ, giảm 17,88% về số người chết, giảm 20,54% về số người bị thương.

Trong 4 năm liên tiếp (2016-2019), Bộ GTVT xếp thứ nhất trong số 20 bộ, ngành về chỉ số dịch vụ công trực tuyến. Từ năm 2016 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: 337 thủ tục hành chính/559 thủ tục hành chính (trong đó: cắt giảm 137 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 272 thủ tục hành chính)… Cung cấp 312 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (trong đó có 176 dịch vụ công mức độ 3; 136 dịch vụ công mức độ 4) trên Cổng dịch vụ công Chính phủ, Bộ GTVT.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ chiến lược của ngành GTVT giai đoạn 5 năm qua, trong đó ưu tiên về ứng dụng và phát triển KHCN; Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch KHCN giai đoạn 2016-2019. Trong đó, xây dựng và công bố 52 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 84 Tiêu chuẩn, 20 Tiêu chuẩn cơ sở kịp thời đáp ứng yêu cầu trong quản lý nhà nước và nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất ngành GTVT.

Giai đoạn 2016-2020, nhiều cá nhân, tập thể ngành GTVT đã được Đảng, Nhà nước khen thưởng. Trong đó, 1 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 106 tập thể được tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”; 2 tập thể được tặng Huân chương Độc lập các hạng; 16 tập thể và 40 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; 28 tập thể và 83 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ GTVT đã tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” cho 276 cá nhân, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ cho 365 tập thể, Bằng khen Bộ trưởng cho 882 tập thể và 2.066 cá nhân và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” cho 4.500 cho cá nhân trong và ngoài ngành GTVT.

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/vinh-danh-15-tap-the-62-dien-hinh-tien-tien-xuat-sac-nganh-gtvt-d482962.html


Hậu Hà