VIDEO: Thông tin về việc giấy phép lái xe có 12 điểm/năm, vi phạm bị trừ hết điểm phải thi lại đã được chính phủ thông qua

03/09/2020 13:18

Ngày 2-9, lãnh đạo Cục CSGT, Bộ Công an cho biết Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất GPLX được cấp 12 điểm mỗi năm, nếu tài xế không bị trừ hết điểm sẽ được cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp hoặc không vi phạm giao thông sẽ được cộng điểm.

Hậu Hà