VIDEO: Phóng như bay qua giao lộ, xe tải tông 2 người đi xe máy nguy kịch

16/05/2020 14:08

Đang qua giao lộ tuy nhiên chiếc xe tải không có dấu hiệu giảm tốc độ, hậu quả đã tông phải hai người đi xe máy đang sang đường khiến cả hai người nguy kịch.

Video: Nguyễn Duy Mạnh 


Hậu Hà