VIDEO: Gây tai nạn liên hoàn, tài xế có pha xử lý ranh mãnh khiến tất cả bất ngờ

03/07/2020 08:04

Gây tai nạn liên hoàn nhưng sau đó tài xế xe trắng có tình huống 'khôn lỏi' khi nhanh chóng lùi xe thay đổi hiện trường rồi bỏ đi để xe đỏ lãnh hậu quả.

Video: Sưu tầm


Hậu Hà