VIDEO: Container vượt ẩu cán qua xe máy

09/01/2020 08:46

Clip ghi lại cảnh một xe container khi tới khúc cua vẫn cố vượt xe đi trước. Đúng lúc đó, 1 xe máy đi tới vì phanh gấp nên ngã ra đường, đã bị container vượt ẩu cán qua.


Hậu Hà