Vì sao trạm thu phí cầu Đồng Nai sẽ tạm dừng thu phí từ ngày 24/8?

21/08/2020 13:31

Trạm thu phí cầu Đồng Nai - dự án Đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh thành phố Biên Hòa theo hình thức BOT sẽ tạm dừng thu phí vào đúng thời điểm 13 giờ 30 phút ngày 24/8/2020.

Vì sao trạm thu phí cầu Đồng Nai sẽ tạm dừng thu phí từ ngày 24/8?

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến thời điểm hiện nay lãi vay thời gian thi công của dự án chưa được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận quyết toán. Giá trị đầu tư chưa quyết toán của dự án dự kiến là 24,279 tỷ đồng;

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 7, nhà đầu tư cung cấp chưa đầy đủ chứng từ giải ngân cho dự án (bao gồm chứng từ điều chỉnh giảm dòng tiền là 12,724 tỷ đồng; chứng từ tăng dòng tiền là 7,421 tỷ đồng);

Ngoài ra, do thời điểm tính lợi nhuận vốn chủ sở hữu quy định tại Hợp đồng dự án là tạm tính. Các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về nội dung này chưa cụ thể chính vì vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vẫn chưa đủ căn cứ để điều chỉnh phương án tài chính của dự án.

Trên cơ sở số liệu đầu vào tạm tính, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tạm tính, đến nay, dự án đã cơ bản hoàn vốn. Để có cơ sở tính toán, xác định ngày dừng thu chính xác của dự án, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí cầu Đồng Nai (tại Km1872, Quốc lộ 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vào đúng thời điểm 13 giờ 30 phút ngày 24/8/2020.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trạm thu phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí. Đồng thời báo cáo số thu theo ngày gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu nhà đầu tư dự án tiếp tục bảo trì công trình, đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn đến thời điểm bàn giao; hoàn thành công tác quyết toán các hạng mục sữa định kỳ phục vụ công tác quyết toán hợp đồng dự án gửi TCĐBVN trước ngày 30/9/2020; báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam kết quả thực hiện việc tạm dừng thu phí trước ngày 26/8/2020.

Đối với việc hoàn trả tiền cho các phương tiện đã mua vé tháng và vé quý còn thời hạn sử dụng tại Trạm thu phí cầu Đồng Nai, Tổng cục Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị doanh nghiệp dự án tính số tiền hoàn trả cho khách hàng. Cụ thể: Đối với vé tháng, hoàn lại cho khách hàng bằng giá vé chia cho 30 ngày nhân với số ngày còn được sử dụng tính từ ngày 24/8/2020; đối với vé quý, số tiền hoàn lại cho khách hàng bằng giá vé chia cho 90 ngày nhân số ngày còn được sử dụng tính từ ngày 24/8/2020.

Sau khi hoàn trả tiền cho các phương tiện đã mua vé tháng, quý còn hạn sử dụng tại Trạm thu phí cầu Đồng Nai, đề nghị nhà đầu tư dự án thu hồi lại vé tháng, quý đã bán, lập hồ sơ quyết toán số tiền đã hoàn trả cho khách hàng để công khai, minh bạch số thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tháng 8/2020 tại Trạm thu phí cầu Đồng Nai.


Theo: Hải quan Online


Hậu Hà