Từ ngày 1/8, giảm phí hạ tầng cho xe chở nông sản xuất khẩu

24/06/2020 14:45

Ngày 24/6, theo Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, từ ngày 1/8 tới đây, các xe chở nông sản xuất khẩu sẽ được giảm phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 12/6/2020 về giảm mức thu một số loại phí và khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông, khắc phục môi trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020.

Đặc biệt, nghị quyết này giảm phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu cho các xe nông sản của Việt Nam xuất khẩu từ 30.000 - 210.000 đồng/lần/xe. Cụ thể, xe ô tô có trọng tải dưới 4 tấn, áp dụng mức thu 50.000 đồng/lần/xe (giảm 30.000 đồng/lần/xe so với mức thu cũ).

Từ ngày 1/8, giảm phí hạ tầng cho xe chở nông sản xuất khẩuXe chờ xuất khẩu nông sản tại Cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành (Lào Cai). Ảnh: H.Đ.

Đối với ô tô có trọng tải từ 4 - 10 tấn, áp dụng mức thu 140.000 đồng/lần/xe (giảm 60.000 đồng/lần/xe so với mức thu cũ).

Đối với ô tô có trọng tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, áp dụng mức thu 280.000 đồng/lần/xe (giảm 120.000 đồng/lần/xe so với mức thu cũ).

Đối với xe container 20 feet, áp dụng mức thu 210.000 đồng/lần/xe (giảm 90.000 đồng/lần/xe so với mức thu cũ).

Xe container 40 feet, áp dụng mức thu 350.000 đồng/lần/xe (giảm 150.000 đồng/lần/xe so với mức thu cũ).

Ô tô có trọng tải từ 18 tấn trở lên, áp dụng mức thu 490.000 đồng/lần/xe (giảm 210.000 đồng/lần/xe so với mức thu cũ)...

Việc giảm phí sử dụng hạ tầng đối với xe chở nông sản xuất khẩu có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

Ngoài ra, các nội dung khác về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quy định ban hành kèm tho Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 và Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

Theo Báo Nông Nghiệp 


Hậu Hà