Từ 1/8, xe chưa có biển chính thức vẫn được tham gia giao thông trong trường hợp nào?

23/07/2020 17:25

Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/8. Theo đó, có 6 trường hợp xe chưa có biển chính thức vẫn được tham gia giao thông.

Từ 1/8, xe chưa có biển chính thức vẫn được tham gia giao thông trong trường hợp nào?

Theo quy định hiện hành, tổ chức, cá nhân chỉ được đăng ký tạm thời và tham gia giao thông với trường hợp xe ô tô lưu hành từ kho, cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác...).

Song theo Thông tư 58/2020/TT-BCA, từ 1/8, những trường hợp xe phải đăng ký tạm thời, gồm:

  • Xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông;  
  • Xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao; 
  • Xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức;
  • Ngoài ra, xe ô tô làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam; 
  • Xe có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng cũng phải đăng ký tạm thời.

Như vậy, theo Thông tư 58, xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức chỉ cần xin cấp đăng ký tạm thời sẽ được tham gia giao thông, song chỉ được lưu thông trong thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

Thời hạn có giá trị của Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời theo khoản 1 Điều 18 Thông tư 15/2014 là 15 ngày. Tuy nhiên, tại Thông tư 58, Bộ Công an đã kéo dài thời hạn này lên tối đa 30 ngày, tăng gấp đôi so với quy định hiện hành. Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời kích thước 85,6 x 53,98 mm được in trên phôi chất liệu nhựa tổng hợp, có mã vạch QR, kích thước 85,6 x 53,98 mm được in trên nền màu vàng, hoa văn hình Công an hiệu.

Ngoài  ra, so với quy định cũ, Thông tư 58 đã bổ sung 4 trường hợp bị thu hồi đăng ký xe, biển số xe, gồm: Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển; Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu; Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự; Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người thì khi thực hiện sang tên xe, chỉ cần ghi rõ quá trình mua bán, giao nhận xe hợp pháp, cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe và nộp các giấy tờ theo quy định.

Theo ANTĐ


Hậu Hà