Từ 1/5 học lý thuyết lái xe đến 90 tiếng, học viên than khó

23/03/2020 11:31

Từ ngày 1/5/2020, các học viên học lái xe sẽ phải học tập trung lý thuyết với thời lượng 90 giờ.Các cơ sở đào tạo phải áp dụng công nghệ để theo dõi sát sao việc học lý thuyết của học viên.

Theo Vietnamnet.vn 


Hậu Hà