Thêm doanh nghiệp tư vấn trúng thầu cao tốc Mai Sơn - QL45

15/11/2020 12:25

Giá trị của gói thầu là 10,1 tỷ đồng được trao cho liên danh nhà thầu gồm 3 doanh nghiệp tư vấn.

Thêm doanh nghiệp tư vấn trúng thầu cao tốc Mai Sơn - QL45

Ban QLDA Thăng Long vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 15.1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp XL-10, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - QL45 thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Nhà thầu trúng thầu là liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 - Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4 - Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5. Giá trúng thầu của gói thầu 10 tỷ đồng, loại hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng theo thời gian thi công xây dựng gói thầu XL-10.

Trước đó, ngày 10/11, Ban QLDA Thăng Long đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 16.1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp XL-13, dự án cao tốc Mai Sơn - QL45. Nhà thầu trúng thầu là liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 và Công ty CP Tư vấn 6; giá trị trúng thầu của gói thầu hown 8 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 dài 63,37km, đi qua hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Giai đoạn hoàn chỉnh được xây dựng theo quy mô 6 làn xe, nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 120km/h; giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng 4 làn xe hạn chế, nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h. Dự án có tổng mức đầu tư 12.111 tỷ đồng.

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/them-doanh-nghiep-tu-van-trung-thau-cao-toc-mai-son-ql45-d486109.html


Hậu Hà