Thêm 21 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh

18/04/2020 12:03

Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, hôm nay (17/4), cả nước đã có 21 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Thêm 21 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh

Cụ thể, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm:

BN 108 (nam, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 21/3/2020, có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần.

BN 128 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 24/3/2020, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính.

BN 133 (nữ, 65 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 25/3/2020, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

BN 139 (nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 23/3/2020, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

BN 169 (nữ, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 28/3/2020, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

BN 172 (nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 25/3/2020, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

BN 173 (nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 27/3/2020, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

BN 174 (nữ, 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 28/3/2020, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

BN 183 (nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 29/3/2020, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính.

BN 191 (nữ, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 30/3/2020, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính.

BN 213 (nữ, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 30/3/2020, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính.

BN 217 (nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 01/4/2020, có kết quả xét nghiệm 2lần âm tính.

BN 219 (nữ, 59 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 25/3/2020, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

BN 221 (nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 29/3/2020, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

BN 223 (nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 26/3/2020, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính.

BN 242 (nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 6/4/2020, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

BN 251 (nam, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 9/4/2020, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính.

Tại bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan- Ninh Bình có 01 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, cụ thể:

BN 229 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 02/4/2020.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 10/4/2020; lần 2 vào ngày 12/4/2020 và lần 3 vào ngày 14/4/2020.

Tại bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trà Vinh (Bệnh viện dã chiến số 1) có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm:

BN 105 (nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

BN 106 (nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

BN 144 (nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

Cả 3 bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm âm tính qua 3 lần xét nghiệm liên tiếp, hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 198 trên tổng số 268 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. 

Theo: VnMedia


Hậu Hà