Thêm 2 gói thầu cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chọn xong nhà thầu

02/11/2020 18:45

Hai gói thầu XL-01 và XL-04 của dự án đã lựa chọn được nhà thầu để tổ chức triển khai thi công.

Thêm 2 gói thầu cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chọn xong nhà thầu

Hôm nay (2/11), Ban QLDA Thăng Long tổ chức ký hợp đồng, trao hai gói thầu XL-01 và XL-04 thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây cho các nhà thầu trúng thầu.

Theo đó, gói thầu XL-01: Thi công xây dựng đoạn Km00+000 - Km16+400 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công), dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được trao cho liên danh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 - Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc - Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường. Giá trúng thầu của gói thầu này là 1.069,5 tỷ đồng, thời gian thi công 24 tháng.

Gói thầu XL-04: Thi công xây dựng đoạn Km83+000 - Km99+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công), dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được trao cho liên danh Tổng công ty Thăng Long - Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6. Giá trúng thầu của gói thầu là 1.022,5 tỷ đồng, thời gian thi công 24 tháng.

Đại diện Ban QLDA Thăng Long cho biết, dự án cao Phan Thiết - Dầu Giây có 4 gói thầu xây lắp (XL01, XL02, XL03, XL04), trong đó gói XL-03 đã tổ chức khởi công xây dựng từ 30/9/2020. Hiện nay, dự án còn lại một gói thầu (XL02) phải tổ chức đấu thầu lại do các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Dự kiến, gói thầu XL-02 của dự án sẽ kết thúc công tác lựa chọn nhà thầu vào cuối tháng 12/2020.

Được biết, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km đi qua hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120km/h, giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,5m. Giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh bề rộng nền đường 25m. Tổng mức đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khoảng 12.577,5 tỷ đồng.

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/them-2-goi-thau-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-chon-xong-nha-thau-d484729.html


Hậu Hà