Tạm ngưng cấp phép các công trình đường sá liên quan đến Viettel TP.HCM

19/11/2020 22:25

Sở GTVT TP.HCM tạm ngưng cấp phép các công trình liên quan đến Viettel TP.HCM để đơn vị này khắc phục các hư hỏng nắp hầm trên ở Q.1, Q.3.

Tạm ngưng cấp phép các công trình đường sá liên quan đến Viettel TP.HCM

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản đề nghị tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép thi công các công trình có liên quan đến Viettel TP.HCM - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội, Trung tâm Viễn thông, Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch.

Lý do tạm ngưng là để các đơn vị tập trung khắc phục các tồn tại về các nắp hầm kỹ thuật bị hư hỏng trên địa bàn Q.1, Q.3 ảnh hưởng đến ATGT, cho đến khi khắc phục hoàn thành.

Sở GTVT giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ chủ động xử phạt theo quy định. Các đơn vị báo cáo tình hình khắc phục trước ngày 20/11 và kết quả thực hiện về Sở GTVT.

Bên cạnh đó, Sở GTVT yêu cầu Viettel TP.HCM - Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội có giải pháp chấn chỉnh, chấp hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trường hợp nếu Viettel TP.HCM tiếp tục không hoặc chậm trễ khắc phục các bất cập nêu trên, Sở GTVT sẽ xem xét không chấp thuận xây dựng các công trình thiết yếu do các đơn vị làm chủ đầu tư dưới lòng đường gây ảnh hưởng đến ATGT đường bộ.

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/tam-ngung-cap-phep-cac-cong-trinh-duong-sa-lien-quan-den-viettel-tphcm-d486581.html


Hậu Hà