Tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí Tân Phú từ 14h ngày 20/10

16/10/2020 10:22

Hôm nay (15/10), Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có công văn số 7532/TCĐBVN-TC thông báo việc tạm dùng thu phí tại Trạm thu phí Tân Phú trên Quốc lộ 20 tại Đồng Nai từ 14h ngày 20/10 /2020.

Tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí Tân Phú từ 14h ngày 20/10

Trạm thu phí này thuộc Dự án sửa chữa và nâng cấp mở rộng một số đoạn qua thị trấn trên Quốc lộ 20 (Km76-Km206) theo hình thức hợp đồng BOT.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục ĐBVN đã rà soát quy định của pháp luật, Hợp đồng dự án, các văn bản của Kiểm toán nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT để xác định ngày dừng thu phí của Dự án.

Ngày 08/10/2020, Tổng cục ĐBVN đã tổ chức họp với DN dự án làm rõ các nội dung vướng mắc của Dự án. Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 13/10/2020, Tổng cục ĐBVN và DN dự án đã phối hợp rà soát phương án tài chính của Dự án.

Đến nay, Dự án vẫn còn 2 nội dung tồn tại chủ yếu là về số thu dịch vụ sử dụng đường bộ năm 2010 và lợi nhuận trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian thi công.

Cụ thể, dự án bắt đầu thu phí từ ngày 16/10/2010, thời gian thu phí và tính hoàn vốn tại Hợp đồng dự án là ngày 1/1/2011. Việc thu phí sớm đã được chấp thuận mốc thời gian bắt đầu thu phí, quyền được hưởng nguồn thu phí trong thời gian thu phí sớm chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Ngày 12/8/2020, Tổng cục ĐBVN đã có văn bản 5659/TCĐBVN-TC về thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 14/02/2020 của Chính phủ đối với nội dung quyết toán các dự án BOT, BT trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC ngày 7/11/2011 của Bộ Tài chính có hiệu lực.

Ngày 05/10/2020, Tập thể Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN đã họp và ban hành Thông báo kết luận số 304/TB-TCĐBVN về phương án giải quyết vướng mắc một số Hợp đồng dự án BOT. Trong đó kết luận chưa có đủ cơ sở pháp lý đưa chi phí này để tính toán vào phương án tài chính Dự án.

Do đó, trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, để bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, Tổng cục ĐBVN đề nghị tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí Tân Phú thuộc Dự án sửa chữa và nâng cấp mở rộng một số đoạn qua thị trấn trên Quốc lộ 20 (Km76-Km206) theo hình thức hợp đồng BOT từ 14h ngày 20/10/2020.

Theo Báo Pháp Luật 


Hậu Hà