Tạm dừng thu phí dự án BOT quốc lộ 1K từ 15h ngày 31-10

26/10/2020 12:44

Ngày 26-10, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1K từ 15h ngày 31-10-2020

Tạm dừng thu phí dự án BOT quốc lộ 1K từ 15h ngày 31-10Trạm thu phí giao thông quốc lộ 1K tại xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Trước đó, ngày 8-7 vừa qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức họp với doanh nghiệp dự án để tính toán xác định thời hạn thu phí của dự án.

Với chi phí bảo toàn vốn trong giai đoạn khai thác, các bên đã thống nhất cần thực hiện theo kết luận của cơ quan kiểm toán, tạm thời chưa tính trong phương án tài chính để xác định thời gian thu phí của dự án. Trường hợp Kiểm toán Nhà nước có ý kiến khác sẽ điều chỉnh phương án tính toán và cập nhật điều chỉnh hợp đồng theo quy định. Các bên thống nhất thời gian thu phí hoàn vốn của dự án tạm tính kết thúc vào ngày 31-10-2020.

Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, để bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1K đoạn Km2+487 - Km12+971 trên địa phận các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT vào đúng 15h ngày 31-10-2020.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm thông báo công khai việc tạm dừng thu phí; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí; tạm dừng không bán vé tháng 11-2020; báo cáo Tổng cục kết quả thực hiện việc tạm dừng thu phí trước ngày 5-11-2020.

Đối với việc hoàn trả tiền cho các phương tiện đã mua vé tháng còn thời hạn sử dụng tại trạm thu phí thuộc dự án, Tổng cục Đường bộ đề nghị doanh nghiệp dự án tính số tiền hoàn lại cho khách hàng bằng giá vé, chia 30 ngày, nhân số ngày còn được sử dụng tính từ ngày 31-10-2020.

Đối với vé quý, số tiền hoàn lại cho khách hàng bằng giá vé, chia 90 ngày, nhân số ngày còn được sử dụng tính từ ngày 31-10-2020.

Theo Báo Giao Thông 


Hậu Hà