QL5: Chỉ xe ưu tiên, xe phục vụ phòng chống Covid-19... mới được đi

18/02/2021 15:56

QL5 chỉ cho phép các phương tiện tải phục vụ phòng chống dịch Covid-19, các phương tiện ưu tiên theo quy định Luật Giao thông đường bộ theo Chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo sự chỉ đạo của Ban phòng chống dịch địa phương.

Hãy bấm theo dõi Kênh của chúng tôi để cập nhật các thông tin mới nhất trong ngày nhé!


Hậu Hà