Phương tiện đi thế nào trên cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sau thông xe?

08/10/2020 19:05

Ngày 11/10, dự án đường Vành đai 3 trên cao cầu cạn TP.Hà Nội đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sẽ thông xe đi vào khai thác.

Phương tiện đi thế nào trên cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sau thông xe?

Tuy nhiên, dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thông xe đưa vào khai thác trùng thời điểm cầu Thăng Long đang tiến hành sửa chữa mặt cầu (Tổng cục Đường bộ VN làm chủ đầu tư) cấm tuyệt đối phương tiện lưu thông trong thời gian sửa chữa. Dự kiến, công tác sửa chữa mặt cầu Thăng Long hoàn thành vào cuối tháng 12/2020.

Do đó, Ban QLDA Thăng Long đã xây dựng phương án tổ chức giao thông và kết nối hạ tầng giao thông của dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long trong thời gian cầu Thăng Long đang tiến hành sửa chữa. Đại diện Ban QDLDA Thăng Long cho biết, phương án này tổ chức giao thông cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long đã được Sở GTVT Hà Nội chấp thuận thông qua.

Phương tiện đi thế nào trên cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sau thông xe?

Phương tiện đi thế nào trên cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sau thông xe?

Phương tiện đi thế nào trên cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sau thông xe?

Phương tiện đi thế nào trên cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sau thông xe?

Phương tiện đi thế nào trên cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sau thông xe?

Phương tiện đi thế nào trên cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sau thông xe?

Phương tiện đi thế nào trên cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sau thông xe?

Phương tiện đi thế nào trên cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sau thông xe?

Phương tiện đi thế nào trên cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sau thông xe?

Phương tiện đi thế nào trên cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sau thông xe?

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/phuong-tien-di-the-nao-tren-cau-can-mai-dich-nam-thang-long-sau-thong-xe-d481909.html


Hậu Hà