Ô tô quá hạn đăng kiểm tài xế có thể bị tước bằng 3 tháng, phạt tới 6 triệu

14/06/2020 22:59

Từ năm 2020, mức phạt ô tô quá hạn đăng kiểm được quy định tại Nghị định 100/2020 do Chính phủ ban hành.

Ô tô quá hạn đăng kiểm tài xế có thể bị tước bằng 3 tháng, phạt tới 6 triệu

Từ vụ việc chiếc xe ben đã hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn lưu thông và gây tai nạn thời gian vừa qua, tài xế cần nắm rõ quy định về việc sử dụng ô tô hết hạn đăng kiểm sẽ bị xử lý ra sao.

Theo đó, tại Nghị định 100/2019 quy định có hai mức phạt cho tài xế và chủ ô tô giao xe cho người khác điều khiển mà xe quá hạn đăng kiểm sẽ vừa bị phạt tiền vừa bị tước giấy phép lái xe (GPLX).

STTThời gian quá hạn đăng kiểmMức phạt đối với lái xeMức phạt với chủ xe
1Dưới 01 tháng- 02 - 03 triệu đồng
- Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 - 03 tháng
- 04 - 06 triệu đồng đối với cá nhân
- 08 - 12 triệu đồng đối với tổ chức
2Trên 01 tháng- 04 - 06 triệu đồng
- Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 - 03 tháng
- 06 - 08 triệu đồng đối với cá nhân
- 12 - 16 triệu đồng đối với tổ chức

Trong đó, điểm c khoản 4 Điều 16 của Nghị định nêu rõ người điều khiển xe có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) sẽ bị phạt tiền 2-3 triệu đồng.

Còn điểm e khoản 5 Điều 16 cũng quy định trường hợp điều khiển xe không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng.

Đây là mức phạt mà tài xế, người điều khiển xe phải chịu nếu bị CSGT phát hiện. Còn đối với cá nhân, tổ chức là chủ xe ô tô quá hạn đăng kiểm mà cho người khác điều khiển sẽ có mức phạt cao hơn.

Cụ thể, đối với chủ xe ô tô đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng đối với cá nhân và 8-12 triệu đồng đối với tổ chức (điểm b khoản 8 Điều 30 Nghị định 100/2019).

Trường hợp đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) cho người khác điều khiển sẽ bị phạt tiền 6-8 triệu đồng đối với cá nhân và 12-16 triệu đồng đối với tổ chức (điểm c khoản 9 Điều 30 Nghị định 100/2019).

Việc tước quyền sử dụng GPLX là hình thức xử phạt bổ sung cho tài xế lẫn chủ xe giao ô tô quá hạn đăng kiểm cho người khác điều khiển. Theo đó, tài xế và chủ xe sẽ bị tước GPLX 1-3 tháng.

Thời hạn đăng kiểm đối với các loại xe ô tô

Hiện nay, thời hạn đăng kiểm đối với các loại xe ô tô được quy định tại Phụ lục VII Thông 70/2015/TT-BGTVT.

Cụ thể như sau:

Ô tô quá hạn đăng kiểm tài xế có thể bị tước bằng 3 tháng, phạt tới 6 triệu
Ô tô quá hạn đăng kiểm tài xế có thể bị tước bằng 3 tháng, phạt tới 6 triệu

Hậu Hà