Nghị định mới: CSGT “vòi tiền” người vi phạm bị buộc thôi việc

16/02/2020 10:52

Đây là hình thức xử lý kỷ luật cao nhất đối với người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính khi có vi phạm được đề cập tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 12/02/2020.

Nghị định mới: CSGT “vòi tiền” người vi phạm bị buộc thôi việcCSGT 'vòi tiền' người vi phạm bị buộc thôi việc (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định này quy định trường hợp công chức có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử lý vi phạm hành chính sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Nghị định 19/2020/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng nghị định này là Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Thông tư 01/2016/TT-BCA thì CSGT là người có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, kể từ ngày 01/07/2020, nếu như CSGT có hành vi sách nhiễu, đòi tiền, tài sản của người vi phạm hoặc dung túng, bao che cho người vi phạm sẽ bị buộc thôi việc.

Ngoài hành vi trên, Nghị định này còn quy định 03 hành vi khác mà công chức, viên chức vi phạm cũng bị buộc thôi việc là:

- Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính;

- Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

- Chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, đe dọa, trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra.

Theo Luật Việt Nam 


Hậu Hà