Nghị định mới 03/2021: Từ chối bồi thường bảo hiểm lái xe uống rượu bia gây tai nạn

20/01/2021 16:41

Rất nhiều điểm mới trong nghị định 03/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Hậu Hà