Ngành chức năng lập biển cấm tập trung đông người ở BOT Cai Lậy

29/05/2019 15:08

Ngành chức năng đã cho lắp một số biển cấm ở khu vực 2 bên trạm thu phí BOT Cai Lậy (trên QL1 đoạn qua huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), trong đó có biển cấm tập trung đông người.

Ngành chức năng lập biển cấm tập trung đông người ở BOT Cai Lậy

Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang đã bàn bạc nhiều phương án, cuối cùng thống nhất chọn phương án giữ nguyên vị trí trạm BOT hiện hữu và giảm giá vé cho các phương tiện qua trạm, mở rộng đối tượng được miễn, đồng thời kéo dài thêm thời gian thu phí.

Đầu tháng 1.2019, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã làm việc với nhà đầu tư và địa phương Tiền Giang và thống nhất thu phí trở lại từ 0h ngày 14.2.

Tuy nhiên, sau đó việc thu phí trở lại BOT Cai Lậy đã hoãn lại. Đến nay, sau mấy lần hoãn, việc thu phí trở lại ở BOT Cai Lậy vẫn chưa triển khai dù mọi sự chuẩn bị đã được nhà đầu tư và địa phương Tiền Giang cơ bản hoàn tất.

Ngành chức năng lập biển cấm tập trung đông người ở BOT Cai Lậy

Trạm BOT Cai Lậy

Như đã đưa tin trước đó, BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí ngày 1.8.2017. Do có những diễn biến phức tạp, mất trật tự, an toàn giao thông, ngày 4.12.2017 Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tạm dừng thu phí để nghiên cứu phương án xử lý.


Ngân Phan