Mức xử phạt đối với ô tô chạy quá tốc độ từ 10 - 20 km/h

12/08/2020 11:08

Điều 5 nghị định 100/2019/NĐ-CP có quy định rất cụ thể về mức xử phạt đối với các xe chạy quá tốc độ từ 10 - 20 km/h

Mức xử phạt đối với ô tô chạy quá tốc độ từ 10 - 20 km/hQuy định xử phạt lái xe ô tô quá tốc độ

Theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 5 nghị định 100/2019/NĐ-CP, người lái xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.

Về mức xử phạt, Điều 23 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có quy định cụ thể như sau:

"Điều 23. Phạt tiền

Mức xử phạt đối với ô tô chạy quá tốc độ từ 10 - 20 km/h

4. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt."

Như vậy, những tài xế lái ô tô quá tốc độ từ 10 - 20 km/hsẽ chịu mức phạt hành chính với số tiền là 2.500.000 đồng.


Hậu Hà