Hơn 4.300 trường hợp tử vong do TNGT trong 7 tháng đầu năm

26/08/2020 08:22

7 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra gần 8.000 vụ TNGT, làm chết hơn 4.300 người, bị thương hơn 6.700 người...

Hơn 4.300 trường hợp tử vong do TNGT trong 7 tháng đầu năm

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an và cơ quan chức năng, trong tháng 8/2020, cả nước xảy ra 1.174 vụ TNGT, làm chết 551 người và làm bị thương 877 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 337 vụ (giảm 22,3%), giảm 78 người chết (giảm 12,4%), giảm 249 người bị thương (giảm 22,11%).

Trong đó, đường bộ xảy ra hơn 670 vụ (giảm 14,3%), làm chết 537 người (giảm 11,82%), bị thương 378 người (giảm 15,81%). Đường sắt xảy ra 15 vụ TNGT (giảm 21,05%), làm chết 10 người (giảm 47,37%). Đường thuỷ xảy ra 5 vụ (giảm hơn 16,67%), bị thương 1 người (giảm 66,67%). Hàng hải xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người.

“Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2020, cả nước xảy ra hơn 9.100 vụ TNGT, làm chết hơn 4.300 người, bị thương hơn 6.700 người. So với 8 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 2.161 vụ (giảm 19,07%), số người chết giảm 754 người (giảm 14,8%), số người bị thương giảm 1.860 người (giảm 21,66%).

Trong đó, đường bộ xảy ra hơn 5.100 vụ (giảm 12,09%), làm chết hơn 4.200 người (giảm 14,74%), bị thương hơn 2.700 người (giảm 14,55%). Đường sắt xảy ra 66 vụ (giảm 40,54%), làm chết 53 người (giảm hơn 42,39%), bị thương 15 người (giảm hơn 62,5%). Đường thuỷ xảy ra 44 vụ, làm chết 37 người, làm bị thương 5 người; Hàng hải xảy ra 9 vụ, làm chết 8 người (giảm hơn 38,46%), không có người bị thương”, đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia thông tin.

Theo Báo Giao Thông

https://www.atgt.vn/hon-4300-nguoi-chet-do-tngt-trong-8-thang-dau-nam-d477075.html


Hậu Hà