Hoàn thành sáp nhập Tổng công ty Cửu Long vào VEC trong năm 2020

15/09/2020 14:05

Bộ trưởng GTVT và Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại DN họp thống nhất nguyên tắc, lộ trình sáp nhập TCT Cửu Long vào TCT Đường cao tốc VN.

Hoàn thành sáp nhập Tổng công ty Cửu Long vào VEC trong năm 2020

Sáng nay (15/9), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã họp bàn việc sáp nhập TCT Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (TCT Cửu Long, thuộc Bộ GTVT) vào TCT Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC).

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh thống nhất trong tháng 9/2020, 2 cơ quan sẽ ký kết thỏa thuận sáp nhập, trong đó thống nhất nguyên tắc sáp nhập nguyên trạng các tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan của TCT Cửu Long về VEC; còn tài sản công của các dự án, quyền và nghĩa vụ liên quan trong việc quản lý các dự án sẽ được chuyển giao về Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận. Trong quá trình sáp nhập, chuyển giao tài sản sẽ mời Bộ Tài chính tham gia.

Về nhân sự, dự kiến những nhân sự đang làm việc tại các công ty con của tổng công ty sẽ được chuyển về làm việc tại các công ty con của VEC. Nhân sự đang làm việc tại Công ty mẹ - Tổng công ty Cửu Long sẽ được xét hoặc thi tuyển vào Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận. Trường hợp 2 nhân sự là thành viên của Hội đồng thành viên tổng công ty sẽ được xem xét, bố trí công việc mới phù hợp.

“Ngày 26/8/2020, Thủ tướng ký quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trực thuộc Bộ GTVT. Bộ GTVT đang hoàn thiện thủ tục để đưa Ban QLDA này đi vào hoạt động cùng thời điểm Tổng công ty Cửu Long sáp nhập vào VEC và chấm dứt hoạt động của Tổng công ty Cửu Long. Do đó, hai bên cần cố gắng để hoàn thành việc sáp nhập trong tháng 12/2020”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kết luận và thống nhất với Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh chỉ đạo các bộ phận tham mưu của hai cơ quan bám sát lộ trình và các bước triển khai theo lộ trình trên.

Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GTVT) cho biết, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, TCT Cửu Long (thuộc Bộ GTVT) được chấm dứt hoạt động, sáp nhập vào VEC; đồng thời thành lập Ban QLDA Mỹ Thuận là đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ GTVT.

Tổng công ty Cửu Long được thành lập năm 2011, có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 142,26 tỷ đồng; bộ máy gồm Công ty mẹ và 2 công ty con, một công ty liên kết; chủ yếu hoạt động quản lý dự án, tư vấn dự án và tham gia đầu tư tại một dự án giao thông.

Doanh nghiệp này đang quản lý hai loại tài sản: tài sản của doanh nghiệp (vốn góp tại công ty con, công ty liên kết, ô tô, thiết bị văn phòng), tài sản công được giao quản lý (cầu, đường, công trình và tài sản được mua sắm từ nguồn chi phí quản lý dự án.

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/hoan-thanh-sap-nhap-tong-cong-ty-cuu-long-vao-vec-trong-nam-2020-d479329.html


Hậu Hà