Giữ nguyên giá xăng RON95, tất cả các loại xăng dầu khác đều tăng

28/07/2020 15:35

Giá xăng dầu chiều nay 28/7: Tăng nhẹ so với kỳ trước, đưa giá bán E5RON92 lên ngưỡng 14.409 đồng/lít, RON95-III ngưỡng 14.973 đồng/lít.

Giữ nguyên giá xăng RON95, tất cả các loại xăng dầu khác đều tăng

Liên bộ Công thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán xăng dầu kể từ 15h chiều nay (28/7).

Theo đó, liên Bộ đã thực hiện trích lập Quỹ BOG như kỳ trước, cụ thể: Xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 trích lập ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 500 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít và dầu mazut trích lập ở mức 300 đồng/kg.

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 900 đồng/lít (kỳ trước chi 961 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 479 đồng/lít (kỳ trước là 526 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước 88 đồng/lít), dầu mazut ở mức 100 đồng/kg (kỳ trước 254 đồng/kg); dầu diesel ở mức 0 đồng/lít, ngừng chi sử dụng (kỳ trước 167 đồng/lít).

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán mặt hàng xăng RON95 giữ nguyên so với kỳ trước, giá xăng E5RON92 và các mặt hàng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường tăng nhẹ so với giá hiện hành.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 14.409 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 14.973 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 12.397 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 10.279 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S:không cao hơn 11.183 đồng/kg.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 28/7/2020, cụ thể giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 44,875 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,531 USD/thùng, tương đương tăng 1,20% so với kỳ trước); 46,459 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,220 USD/thùng, tương đương giảm 0,47% so với kỳ trước); 49,995 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 0,76 USD/thùng, tương đương tăng 1,54% so với kỳ trước); 44,291 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,621 USD/thùng, tương đương tăng 3,80% so với kỳ trước); 249,415 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 4,934 USD/tấn, tương đương tăng 2,02% so với kỳ trước).

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/giu-nguyen-gia-xang-ron95-tat-ca-cac-loai-xang-dau-khac-deu-tang-d473676.html


Hậu Hà