Đường cứu nạn giúp xe tải mất phanh, mất lái dừng lại như thế nào?

10/01/2020 15:05

Đường cứu nạn Đường cứu nạn được thiết kế nhằm giúp các phương tiện dừng lại kịp thời khi bị mất phanh hoặc gặp sự cố trong lúc đang di chuyển, giảm thiểu tai nạn nguy hiểm.


Hậu Hà