Dừng thu phí nếu sửa chữa QL5 không đảm bảo

31/08/2020 08:08

Tổng cục Đường bộ VN vừa có công điện yêu cầu khẩn trương thực hiện các dự án sửa chữa QL5.

Dừng thu phí nếu sửa chữa QL5 không đảm bảo

Tổng cục Đường bộ yêu cầu Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính VN (VIDIFI) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu của dự án sửa chữa mặt đường QL5. Đối với toàn bộ các gói thầu xây lắp, yêu cầu trình Tổng cục Đường bộ VN xem xét thiết kế kỹ thuật trước ngày 10/9/2020 để đảm bảo tiến độ lựa chọn nhà thầu trước ngày 30/10 và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công trước ngày 15/11/2020.

“VIDIFI cần tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý các hư hỏng mặt đường ảnh hưởng đến ATGT. Đồng thời, chỉ đạo nhà thầu thi công trên các tuyến đường đang khai thác có phương án tổ chức giao thông, hoàn trả mặt đường, đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn. Quá trình xử lý khắc phục mặt đường cần đối chiếu với hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án sửa chữa lớn để nghiên cứu phươg án khắc phục phù hợp, tránh lãng phí”, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu.

Cục Quản lý đường bộ I cũng được yêu cầu kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo trì của VIDIFI; kịp thời đôn đôc, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện công tác này đảm bảo ATGT. Trường hợp nhà đầu tư VIDIFI không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo yêu cầu gây mất ATGT, báo cáo Tổng cục xử lý theo quy định như: dừng thu phí để khắc phục đảm bảo ATGT.

Trước đó, Bộ GTVT cũng có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN khẩn trương tổ chức kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương sửa chữa, bảo trì đảm bảo ATGT tuyến QL5; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của nhà đầu tư và kiên quyết xử lý theo quy định của hợp đồng dự án nếu nhà đầu tư không kịp thời có giải pháp xử lý khắc phục.

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/dung-thu-phi-neu-sua-chua-ql5-khong-dam-bao-d477661.html


Hậu Hà