Đòn bẩy năng suất, chất lượng, hiệu quả

20/10/2020 14:45

Thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh...

Đòn bẩy năng suất, chất lượng, hiệu quả

Các phong trào thi đua yêu nước của ngành GTVT trong 5 năm qua đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhiệt thành tham gia.

Thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả trong công tác, sản xuất kinh doanh, đời sống người lao động được cải thiện, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu đã được khen thưởng, biểu dương và tôn vinh, qua đó góp phần giúp Bộ GTVT hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, trong 5 năm qua, Quốc hội đã thông qua 2 dự án Luật do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo là: Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) năm 2015, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2017 và Luật Đường sắt (sửa đổi) năm 2017. Bộ GTVT cũng đã tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 52 văn bản, trong đó có 44 Nghị định và 11 Quyết định. Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành theo thẩm quyền 232 Thông tư.

Cũng trong 5 năm qua, ngành GTVT đã khởi công 8 dự án và 28 công trình/dự án thành phần; hoàn thành dự án và 88 công trình/dự án thành phần.

Sản lượng vận tải luôn đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; vận tải hàng hóa có tốc độ tăng trưởng bình quân 10,74%/năm về khối lượng vận chuyển và 8,24%/năm về khối lượng luân chuyển. Vận tải hành khách có tốc độ tăng trưởng bình quân 11,06%/năm về khối lượng vận chuyển và 10,56% về khối lượng luân chuyển. Tốc độ tăng trưởng luôn cao hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước.

Tình hình ATGT có những chuyển biến tích cực; ý thức của người tham gia giao thông có nhiều tiến bộ; số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT liên tục giảm sâu cả 3 tiêu chí.

Trong 4 năm liên tiếp (2016 - 2019), Bộ GTVT xếp thứ nhất trong số 20 bộ, ngành về chỉ số dịch vụ công trực tuyến. Từ năm 2016 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: 337/559 thủ tục hành chính (trong đó: cắt giảm 137 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 272 thủ tục hành chính)…

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/don-bay-nang-suat-chat-luong-hieu-qua-d483035.html


Hậu Hà