Doanh nghiệp nào đấu thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây?

18/09/2020 16:05

Dự án có 13 hồ sơ dự thầu tại 4 gói thầu xây lắp. Trong đó, có 10 nhà thầu liên danh từ 2 - 3 thành viên và 3 nhà thầu độc lập.

Doanh nghiệp nào đấu thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây?

Tin từ Ban QLDA Thăng Long, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây có 13 hồ sơ dự thầu tại 4 gói thầu xây lắp. Trong đó, có 10 nhà thầu liên danh (từ 2 - 3 thành viên) và 3 nhà thầu độc lập.

Cụ thể, gói thầu XL01, gồm: Liên danh CIENCO8 - Công ty Phúc Lộc - Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường; Liên danh Tổng công ty xây dựng số 1 - Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C; Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Tập đoàn CIENCO4.

Gói thầu XL02, gồm: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh; Liên danh Tổng công ty xây dựng số 1 - Công ty CP Đầu tư xây dựng Hải Thạch - Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C; Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 - Công ty CP Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành; Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam.

Gói thầu XL03, gồm: Liên danh Công ty CP Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Tập đoàn CIENCO4; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5; Liên danh VINACONEX - Công ty Trung Chính.

Gói thầu XL04, gồm: Công ty TNHH Mạnh Cường; Liên danh TLG - CIENCO6; Liên danh Tổng công ty xây dựng số 1 - Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C.

Được biết, hiện nay, tổ chấm thầu của Ban QLDA Thăng Long đang tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định. Dự kiến cuối tháng 9/2020, dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây sử dụng nguồn vốn đầu tư công (dài 99km, TMĐT: 13.656 tỷ đồng) sẽ khởi công gói thầu đầu tiên.

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/doanh-nghiep-nao-dau-thau-cao-toc-bac-nam-doan-phan-thiet-dau-giay-d479761.html


Hậu Hà