Đo lường sự hài lòng của người dân đối với Cục CSGT

31/05/2019 15:40

Người dân đến làm thủ tục tại Cục CSGT (C08 – Bộ Công an) được phát phiếu đánh giá về chất lượng phục vụ, sự hài lòng với cán bộ, chiến sĩ.

Ngày 29-5, thực hiện Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND năm 2019 của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc chức năng giải quyết của Cục. 

Trong đó, mỗi người dân, tổ chức khi đến Cục CSGT tiến hành thủ tục hành chính sẽ được phát phiếu điều tra xã hội học. Phiếu này bao gồm các câu hỏi có sẵn phương án trả lời để người dân, tổ chức lựa chọn. Câu hỏi của phiếu thể hiện nội dung các tiêu chí đo lường sự hài lòng, đồng thời phản ánh quá trình, kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của Cục. 

Đo lường sự hài lòng của người dân đối với Cục CSGTCán bộ Cục CSGT hướng dẫn người dân trả lời câu hỏi, cung cấp thông tin theo mẫu điều tra xã hội học

Mục đích của Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Cục CSGT trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Cục. Kết quả đo lường sẽ làm cơ sở để khắc phục những tồn tại, hạn chế, định hướng các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của mỗi cán bộ, chiến sỹ.

Thời gian tiến hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức được thực hiện trong tháng 5 và tháng 6. Cục sẽ bố trí cán bộ thường xuyên có mặt tại nơi giải quyết thủ tục hành chính để phát phiếu, hướng dẫn người dân, tổ chức trả lời câu hỏi, cung cấp thông tin theo mẫu điều tra xã hội học, đảm bảo khách quan, trung thực, dân chủ và minh bạch, phản ánh đúng thực tế kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công. 

Đến thời điểm hiện tại, Cục CSGT là đơn vị đầu tiên tiến hành triển khai thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nguồn: CAND 


Hậu Hà