Đấu giá biển số xe: Bộ Công an lập nhiều đoàn công tác đi nước ngoài tìm hiểu

13/11/2020 16:11

Bộ Công an đã thành lập nhiều đoàn công tác để nghiên cứu, tìm hiểu việc đấu giá biển số xe tại một số nước như Mỹ, Nga, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Myanmar, Hàn Quốc, Trung QuốcBộ trưởng Bộ Công anTô Lâm cho hay.

Đấu giá biển số xe: Bộ Công an lập nhiều đoàn công tác đi nước ngoài tìm hiểu

Liên quan đến quy định về đấu giá biển số xe trong Dự thảo Luật Đảm bảo Trật tự An toàn giao thông đường bộ, giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, về căn cứ pháp lý và thực tiễn quy định đấu giá biển số xe, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 đã quy định: Kho số viễn thông và kho số khác phục vụ quản lý nhà nước là tài sản công; Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định kho số quản lý phương tiện giao thông vận tải là kho số phục vụ quản lý nhà nước. Như vậy, kho số của biển số xe do Bộ Công an đang quản lý để đăng ký, cấp biển số xe là tài sản công.

Cùng với đó, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định tài sản bán phải thông qua đấu giá, trong đó có tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, những năm gần đây nền kinh tế nước ta phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao, người dân ngày càng có nhu cầu lựa chọn biển số xe cơ giới theo sở thích để đáp ứng tư tưởng trong sinh hoạt, do vậy, từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp xem xét, xây dựng Đề án đấu giá biển số xe ô tô.

“Căn cứ cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên thì việc quy định hình thức cấp biển số xe cơ giới thống qua đấu giá là phù hợp, đồng bộ với quy định của pháp luật hiện hành” - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định. Theo Bộ trưởng, trước đó, xuất phát từ nhu cầu của người dân, Bộ Công an đã hai lần phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép đấu giá và thu lệ phí cấp biển số xe tự chọn.

Cụ thể, năm 1993, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hải Phòng nghiên cứu và tổ chức thí điểm đăng ký, cấp biển số, thu lệ phí biển số xe tự chọn.

Năm 2008, Công an một số địa phương như: Bình Dương, Nghệ An, Hà Nội, Khánh Hòa, Kiên Giang, Tiền Giang, Bắc Ninh, Sơn La đã báo cáo, xin ý kiến Bộ Công an về việc đấu giá biển số xe, sau khi trao đổi thống nhất với các Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép đấu giá biển số xe.

Tuy nhiên, qua hai lần tiến hành thí điểm việc đấu giá biển số xe và cấp biển số xe theo sở thích nhưng phải tạm dừng lại do còn vướng về cơ sở pháp lý.

Về tham khảo kinh nghiệm quốc tế, ông Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã thành lập nhiều đoàn công tác để nghiên cứu, tìm hiểu tại một số nước như Mỹ, Nga, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Myanmar, Hàn Quốc, Trung Quốc… cho thấy một số nước có thực hiện cấp biển số xe bằng hình thức cho người dân tự chọn trong danh sách các biển số xe theo sở thích đã được liệt kê và phải trả một khoản phí cao hơn lệ phí đã quy định hoặc tổ chức đấu giá.

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe là cơ quan tổ chức thực hiện đấu giá biển số xe thông qua hệ thống phần mềm quản lý biển số xe và bán đấu giá trên mạng Internet. 

Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, việc đấu giá biển số xe sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản để cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và tránh tiêu cực trong quá trình đấu giá. “Chính phủ sẽ quy định đấu giá biển số được thực hiện thông qua các công ty đấu giá chuyên nghiệp hoạt động độc lập theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản. Biển số xe sau đấu giá có đầy đủ thuộc tính về quyền tài sản theo quy định của pháp luật” - Bộ trưởng Tô Lâm cho hay.

Xuân Hưng

Theo VNMEDIA

http://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202011/dau-gia-bien-so-xe-bo-cong-an-lap-nhieu-doan-cong-tac-di-nuoc-ngoai-tim-hieu-8172b7d/


Hậu Hà