Danh sách các biển báo cấm giao thông đường bộ đáng lưu ý nhất năm 2020

09/01/2020 11:09

Biển báo cấm giao thông đường bộ mới nhất. Phân loại đặc điểm, ý nghĩa các loại biển cấm người đi bộ, xe tải, đi ngược chiều, xe đạp, cấm dừng.

Biển báo cấm gồm 63 biển có mã P (cấm) và DP (hết cấm) với tên và ý nghĩa cụ thể như sau:

Biển báo cấm P0101: Đường cấm: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trừ những loại xe được ưu tiên theo luật quy định.

Biển báo cấm P.102: Cấm đi ngược chiều: Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Người đi bộ được phép đi trên vỉa hè hoặc lề đường.

Biển báo cấm P.103a: Cấm xe ôtô: Để báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng đi qua, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển báo cấm P.103b và P.103c: Cấm xe ôtô rẽ phải và Cấm ôtô rẽ trái: Để báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng rẽ phải hay rẽ trái, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển báo cấm P.104: Cấm xe máy: Để báo đường cấm các loại xe máy, trừ xe máy được ưu tiên theo quy định.

Biển số P.105: Cấm xe ôtô và xe máy: Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và xe máy đi qua trừ xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển báo cấm P.106a: Để báo đường cấm các loại xe ôtô tải trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển báo cấm P.106b: Để báo đường cấm các loại xe ôtô tải có khối lượng chuyên chở (xác định theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn giá trị chữ số ghi trong biển (chữ số tấn ghi bằng màu trắng trên hình vẽ xe). Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.

Biển báo cấm P.106c: Để báo đường cấm các xe chở hàng nguy hiểm.Biển báo cấm P.103b và P.103c: Cấm xe ôtô rẽ phải và Cấm ôtô rẽ trái: Để báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng rẽ phải hay rẽ trái, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển báo cấm P.104: Cấm xe máy: Để báo đường cấm các loại xe máy, trừ xe máy được ưu tiên theo quy định.

Biển số P.105: Cấm xe ôtô và xe máy: Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và xe máy đi qua trừ xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển báo cấm P.106a: Để báo đường cấm các loại xe ôtô tải trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển báo cấm P.106b: Để báo đường cấm các loại xe ôtô tải có khối lượng chuyên chở (xác định theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn giá trị chữ số ghi trong biển (chữ số tấn ghi bằng màu trắng trên hình vẽ xe). Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.

Biển báo cấm P.106c: Để báo đường cấm các xe chở hàng nguy hiểm.

Danh sách các biển báo cấm giao thông đường bộ đáng lưu ý nhất năm 2020

Biển báo cấm P.107: Cấm xe ôtô khách và xe ôtô tải: Để báo đường cấm xe ôtô chở khách và các loại xe ôtô tải kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển báo cấm P.107a: Cấm xe ôtô khách: Để báo cấm ôtô chở khách đi qua trừ các xe ưu tiên theo quy định. Biển này không cấm xe buýt.

Biển số P.107b: Cấm xe ôtô taxi: Để báo cấm xe ôtô taxi đi lại. Trường hợp cấm xe ôtô taxi theo giờ thì đặt biển phụ ghi giờ cấm.

Biển báo P.107: Cấm ôtô khách và ôtô tải: Báo hiệu đường cấm ôtô chở hành khách và các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép trên 3,5 tấn kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật định.

Biển báo P.108: Cấm ôtô kéo moóc: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả xe môtô, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ loại ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo luật định.

Biển báo P.109: Cấm máy kéo: Báo hiệu đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.

Biển báo P.110a: Cấm đi xe đạp: Báo hiệu đường cấm xe đạp đi qua.

Biển báo P.110b: Cấm xe đạp thồ: Báo hiệu đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này.

Biển báo P.111a: Cấm xe gắn máy: Báo hiệu đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị đối với xe đạp.

Biển báo P.111b: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam): Báo hiệu đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v…

Biển báo P.111c: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy): Báo hiệu đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v…

Biển báo P.111d: Cấm xe ba bánh loại không có động cơ (xe xích lô): Báo hiệu đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi, xe đạp v.v…

Danh sách các biển báo cấm giao thông đường bộ đáng lưu ý nhất năm 2020

Biển báo P.112: Cấm người đi bộ: Để báo hiệu đường cấm đi bộ qua lại.

Biển báo P.113: Cấm xe người kéo, đẩy: Để báo đường cấm xe người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của người tàn tật.

Biển báo P.114: Cấm xe xúc vật kéo: Để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.

Biển báo P.115: Hạn chế trọng lượng xe: Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng tải(bao gồm cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

Biển báo P.116: Hạn chế trọng lượng trên trục xe: Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (gồm cả xe và hàng hóa) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

Biển báo P.117: Hạn chế chiều cao: Cấm các xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều cao (tính đến điểm cao nhất kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.

Biển báo P.118: Hạn chế chiều ngang: Cấm các xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe ược ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.

Biển báo P.119: Hạn chế chiều dài ôtô: Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.

Biển báo P.120: Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc: Đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ kéo theo moóc kể cả ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.

Biển báo P.121: Cự ly tối thiểu giữa hai xe: Để báo xe ôtô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Số ghi trên biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển có hiệu lực cấm các xe ôtô không được đi cách nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

Biển báo P.122: Dừng lại: Biển có hiệu lực buộc các xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, người cầm cờ) cho phép đi.

Biển báo P.123a: Cấm rẽ trái: Cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật định được rẽ trái.

Biển báo P.123b: Cấm rẽ phải: Để báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới và thô sơ trừ các xe được ưu tiên theo luật định được rẽ phải.

Biển báo P.124a: Cấm quay xe: Cấm các loại xe cơ giới và thô sơ quay đầu, trừ các xe được ưu tiên theo luật định.

Biển báo P.124b: Cấm ôtô quay đầu xe: Cấm xe ôtô và xe môtô 3 bánh quay đầu, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

Biển báo P.125: Cấm vượt: Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật định. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.

Danh sách các biển báo cấm giao thông đường bộ đáng lưu ý nhất năm 2020

Biển báo P.126: Cấm ôtô tải vượt

Cấm tất cả các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3.5 tấn kể cả các xe được ưu tiên theo luật định vượt nhau. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.

Biển báo P.127: Tốc độ tối đa cho phép

Cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

Biển báo P.128: Cấm bóp còi

Cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi.

Biển báo P.129: Kiểm tra

Để báo nơi đặt trạm kiểm tra, các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo luật định.

Biển báo P.130: Cấm dừng xe và đỗ xe

Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

Biển báo P.131a: Cấm đỗ xe

Để báo nơi cấm đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

Biển báo P.131b: Cấm đỗ xe ngày lẻ

Để báo nơi cấm đỗ xe vào các ngày lẻ trong tháng. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

Biển báo P.131c: Cấm đỗ xe ngày chẵn

Để báo nơi cấm đỗ xe vào các ngày chẵn trong tháng. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

Biển báo P.132: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Để báo các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật định đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo hướng ngược lại khi đi qua các đoạn đường và cầu hẹp.

Biển báo P.133: Hết cấm vượt

Biển báo các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng phải theo đúng luật đi đường bộ quy định về điều kiện cho phép vượt nhau.

Biển báo P.134: Hết hạn chế tốc độ tối đa

Biển báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong luật giao thông đường bộ.

Biển báo P.135: Hết tất cả các lệnh cấm

Biển báo hiệu đoạn đường hết tất cả các lệnh cấm.

Biển báo P.136: Cấm đi thẳng

Biểu thị ở phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng.

Biển báo P.137: Cấm rẽ trái và rẽ phải

Biểu thị ở ngã đường phía trước cấm tất cả các loại xe cộ rẽ trái và rẽ phải.

Biển báo P.138: Cấm đi thẳng và rẽ trái

Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ trái.

Biển báo P.139: Cấm đi thẳng và rẽ phải

Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ phải.

Biển báo P.140: Cấm xe công nông

Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe công nông đi qua.

Lưu ý: Nếu đoạn đường phải thi hành biển cấm có hiệu lực rất dài thì tại các nơi đường giao nhau biển cấm phải được nhắc lại đặt ngay phía sau nơi giao nhau theo hướng đường đang có biển cấm. Nếu không có biển nhắc lại, biển cấm được mặc nhiên xem là hết hiệu lực.

Nguồn: Tổng cục Đường Bộ


Hậu Hà