Đăng kiểm đổi mới thi đua, sáng tạo thực hiện 3 đột phá

19/09/2020 10:25

Ngày 18/9, Cục Đăng kiểm VN vinh danh 28 tập thể, 140 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và đề ra phương hướng 5 năm tới.

Đăng kiểm đổi mới thi đua, sáng tạo thực hiện 3 đột phá

Giữ vững chất lượng quản lý, dịch vụ

Ngày 18/9, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng giai đoạn 2015-2020 của Cục Đăng kiểm VN, ông Nguyễn Vũ Hải, Phó cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Đăng kiểm VN cho biết, các phong trào thi đua yêu nước hàng năm của Cục đều gắn với những chủ đề thiết thực, mục tiêu cụ thể của từng năm. Từ chủ đề chung, mỗi cơ quan, đơn vị trong Cục cụ thể hóa bằng những nội dung thi đua như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Nâng cao chất lượng và phòng chống nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm; Xây dựng văn hóa công sở theo phương châm 4 xin, 4 luôn…

“Các phong trào thi đua đều hướng tới tập trung thực hiện vào ba đột phá của Đăng kiểm VN là hoàn thiện thể chế trong công tác đăng kiểm, phát triển nguồn nhân lực đăng kiểm chất lượng cao, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị đăng kiểm và các hoạt động nhân đạo, từ thiện gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Phó cục trưởng Nguyễn Vũ Hải cho biết.

Những đổi mới, sáng tạo trong phong trào thi đua trong 5 năm qua đã góp phần mang lại thành tích chung của đăng kiểm Việt Nam, thể hiện qua kết quả chất lượng công tác đăng kiểm không ngừng được nâng cao, không có tai nạn giao thông, tai nạn lao động do lỗi kỹ thuật an toàn gây ra. Các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ở Việt Nam ngày càng hiện đại, có chất lượng cao. Đội tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam luôn duy trì trong danh sách trắng của Tokyo-Mou.

5 năm qua, Cục xây dựng, trình ban hành 44 văn bản quy phạm pháp luật; 45 Quy chuẩn Việt Nam và 15 Tiêu chuẩn Việt Nam trong các lĩnh vực đăng kiểm; hoàn thành 14 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ, được áp dụng vào thực tế phục vụ công tác kiểm tra, thử nghiệm để cấp giấy chứng nhận chất lượng linh kiện và phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Bên cạnh công tác chuyên môn, phong trào thi đua đã góp phần hình thành và duy trì văn hóa công sở, tạo môi trường làm việc văn minh, thân thiện, đúng mực giữa các đồng nghiệp, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa người thực thi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị với người dân, khách hàng, với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Cục.

Cùng đó, các phong trào xã hội-từ thiện của Cục Đăng kiểm VN cũng đạt được những kết quả thiết thực, với việc quyên góp được 4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Xã hội- từ thiện Công đoàn GTVT và các chương trình ủng hộ vì người nghèo, nhà tình nghĩa, xây dựng nông thôn mới, hướng về biển đảo quê hương, hỗ trợ mổ tim cho trẻ em gia đình nghèo.

Trong 5 năm qua, Cục Đăng kiểm VN vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng II, Cờ Thi đua của Chính phủ, 2 Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Đăng kiểm đổi mới thi đua, sáng tạo thực hiện 3 đột phá

Nâng cao năng lực, xây dựng văn hóa công sở

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN cho biết, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 và xu hướng hội nhập quốc tế, sự điều chỉnh thể chế liên quan, xã hội hóa dịch vụ đăng kiểm đường bộ, một số lĩnh vực cụ thể của đăng kiểm đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Cục cần tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức về thi đua lao động, sản xuất để góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch của từng năm và giai đoạn 2020-2025.

“Hiện có nhiều thách thức với ngành đăng kiểm, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới. Từng cán bộ, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị thuộc Cục Đăng kiểm VN phải trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn và xây dựng được nền văn hóa, thái độ tốt trong phục vụ người dân”, ông Hình nói, đề nghị từng cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực đăng kiểm phải thực hiện bằng được văn hóa công sở.

Cũng theo ông Hình, sắp tới một số luật được sửa đổi, bổ sung có liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm. Vì vậy, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, xây dựng, cải tiến bộ máy, mô hình tổ chức đăng kiểm và nâng cao năng lực cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cần được chú trọng.

Theo Phó cục trưởng Nguyễn Vũ Hải, từ những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm qua, giai đoạn 2020-2025 Cục Đăng kiểm VN tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, người lao động hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn trên.

Chủ đề các phong trào thi đua hàng năm bám sát thực hiện tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Đăng kiểm VN lần thứ XXVII là “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đăng kiểm VN chính quy, hiện đại, hội nhập quốc tế và phát triển”, với 8 giải pháp để thực hiện mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm, trên 90% cơ quan, đơn vị của Cục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên, ít nhất 10 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/dang-kiem-doi-moi-thi-dua-sang-tao-thuc-hien-3-dot-pha-d479782.html


Hậu Hà