Đảng bộ Bộ GTVT: Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn

09/10/2020 15:05

Đảng bộ Bộ GTVT tập trung hoàn thành nhiệm vụ quý IV và cả năm 2020, chú trọng công tác đảm bảo an toàn dịp tết.

Đảng bộ Bộ GTVT: Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn

Sáng nay (9/10), Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Đảng ủy Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh, quý IV-2020 có nhiều thách thức đối với ngành GTVT khi phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

“Quan trọng nhất là phải nhận diện được thách thức để có giải pháp, tập trung thực hiện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ trong quý IV và năm 2020”, Bí thư Lê Anh Tuấn đề nghị.

Cụ thể, Bí thư yêu cầu, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung hoàn thành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tiến độ đề ra, trong đó có báo cáo Quốc hội Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10. Hoàn thiện các thủ tục để kịp thời khởi công và hoàn thành các dự án theo kế hoạch; đảm bảo tiến độ giải ngân.

Cùng đó, bám sát diễn biến tình hình dịch và chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để triển khai công tác phòng, chống dịch trong ngành. Triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT, phục vụ nhu cầu vận tải từ nay đến cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2021.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT.

Triển khai xây dựng và thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác thi đua khen thưởng năm 2020 trong toàn Đảng bộ Bộ…

Hội nghị góp ý và thông qua các văn bản quan trọng: Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020 của Đảng bộ Bộ GTVT; Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch giám sát quý IV/2020 của Đảng ủy Bộ GTVT.

Đảng bộ Bộ GTVT: Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn

Trước đó, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT Trần Văn Lâm cho biết, trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, kịp thời xây dựng và ban hành Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của toàn đảng bộ và ban hành các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện trong tháng, quý, 6 tháng và 9 tháng năm 2020.

Xây dựng và ban hành đầy đủ các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đảng đúng quy định.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ Bộ và đại hội các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ Bộ được thực hiện chu đáo, nhất là các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp ủy khóa mới được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình, trình tự, đảm bảo dân chủ.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đảng trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội với tinh thần trang trọng, thực hiện đầy đủ các nội dung theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đảm bảo các yêu cầu, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy định, nhất là quy chế bầu cử trong Đảng.

Sau đại hội, Đảng ủy Bộ đã quyết định chuẩn y kịp thời 320 ủy viên ban chấp hành, 72 ủy viên ban thường vụ và 104 ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy của 20 đảng ủy cơ sở; Chuẩn y 11 cấp ủy chi bộ cơ sở và 43 cấp ủy các chi bộ trực thuộc. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và phân công nhiệm vụ đối với cấp ủy viên các cấp.

Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, công tác quản lý đảng viên, việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng và chấp hành nề nếp sinh hoạt của đảng viên. 9 tháng năm 2020, toàn Đảng bộ Bộ đã kết nạp 142 đảng viên; công nhận 274 đảng viên chính thức.

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/dang-bo-bo-gtvt-lanh-dao-chi-dao-hoan-thanh-nhieu-nhiem-vu-lon-d482002.html


Hậu Hà