Công đoàn GTVT VN có nhiều hoạt động thiết thực hướng đến người lao động

18/11/2020 11:25

Phong trào thi đua cần chú trọng hơn về chiều sâu và tính thiết thực để thực sự động viên được CBCNV hăng hái thi đua lao động sản xuất...

Công đoàn GTVT VN có nhiều hoạt động thiết thực hướng đến người lao động

Nhân kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Công đoàn GTVT VN (18/11/1966 - 18/11/2020), ông Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN trao đổi với Báo Giao thông về phương hướng, hoạt động trong thời gian tới của phong trào CNVC-LĐ ngành GTVT.

Nhiều hoạt động tuyên truyền gắn với các phong trào thi đua

Các hoạt động của Công đoàn GTVT VN đóng góp lớn vào thành tựu của ngành GTVT. Ông đánh giá thế nào về những kết quả này?

Góp phần cùng toàn ngành thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI, XII và Nghị quyết 13 của BCH Trung ương Đảng về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, Công đoàn GTVT VN xác định rõ cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả…

Từ cấp công đoàn ngành đến cấp cơ sở, hàng loạt chương trình, kế hoạch hành động được ban hành và thực hiện bài bản. Trong đó, chủ động tham gia cùng với chuyên môn trong công tác quản lý, sắp xếp đổi mới các cơ quan, DN, tìm kiếm việc làm, đẩy mạnh sản xuất, cải thiện thu nhập cho người lao động.

Công đoàn cũng tích cực đổi mới toàn diện các mặt công tác như: Tuyên truyền, giáo dục, nữ công, tài chính, thi đua khen thưởng. Nhiều phong trào thi đua được phát động và triển khai sâu rộng một cách thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đặc biệt, những năm qua, Công đoàn GTVT VN đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người lao động, từ chế độ chính sách đến việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc một cách cụ thể, thiết thực. Tất cả điều đó góp phần tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần lao động hăng say, nhiệt tình cống hiến trong khắp các lĩnh vực GTVT.

Những đóng góp to lớn đó của tổ chức công đoàn cùng hàng vạn, hàng triệu đoàn viên, CBCNV-LĐ toàn ngành góp phần quan trọng trong sự phát triển có thể nói là “kỳ tích” của ngành GTVT, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển mạnh mẽ về KT-XH, đảm bảo an ninh - quốc phòng đất nước.

Kỷ niệm 54 năm truyền thống, các cấp công đoàn thuộc Công đoàn GTVT VN đã triển khai những hoạt động gì, thưa ông?

Ban Thường vụ Công đoàn GTVT VN đã có văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền truyền thống 54 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn GTVT VN gắn với các hoạt động tuyên truyền truyền thống của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tiếp tục tuyên truyền vận động CNVC-LĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt mục tiêu thi đua, nâng cao công tác tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, ATGT, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các tháng còn lại và cả năm 2020.

Bên cạnh đó, Công đoàn GTVT VN kịp thời đánh giá tổng kết công tác năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 về quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn GTVT VN, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cấp công đoàn cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề hoặc lồng ghép với sinh hoạt chính trị để tuyên truyền tinh thần dũng cảm, thông minh, sáng tạo, phát huy truyền thống 75 năm đi trước mở đường của ngành GTVT, của Công đoàn GTVT VN và của các đơn vị trong toàn ngành.

Cùng đó, tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ ủng hộ Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT VN, hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện, kịp thời chung tay chia sẻ giúp đỡ đồng bào CNVC-LĐ ngành GTVT có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng do mua lũ thời gian qua…

Đẩy mạnh phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thiết thực

Công đoàn GTVT VN có nhiều hoạt động thiết thực hướng đến người lao động

Phong trào thi đua có vai trò quan trọng trong sự phát triển lớn mạnh của Công đoàn GTVT VN. Vậy theo ông, cần làm gì để phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển?

Mỗi giai đoạn phát triển, chúng ta cần có những phong trào, hoạt động khác nhau, đồng thời phải đổi mới nội dung, phương thức cho phù hợp.

Giai đoạn tới, phong trào thi đua của ngành giao thông cần chú trọng hơn về chiều sâu và tính thiết thực của các phong trào để làm sao thực sự động viên được CBCNV hăng hái thi đua lao động sản xuất, hỗ trợ nhau trên tinh thần tương thân, tương ái và trên tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi cho rằng, tất cả cấp ủy, chính quyền các cấp cần có sự phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn để trên cơ sở phong trào thi đua cả nước do Thủ tướng Chính phủ phát động và yêu cầu của ngành, xây dựng phong trào thi đua cụ thể cho từng đơn vị, để có hoạt động thiết thực, đảm bảo hiệu quả, kết quả cao của đơn vị, nhưng cũng mang tính lan tỏa, động viên, chia sẻ rộng rãi.

Theo ông, các cấp công đoàn cần làm gì để chăm lo tốt đời sống người lao động, tạo động lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị?

Bên cạnh coi trọng xây dựng các phong trào thi đua với mục tiêu xây dựng hình thành con người mới, cổ vũ nhân tố tiên tiến, cần đặc biệt coi trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động bằng nhiều hình thức.

Trong đó, sự hỗ trợ, chia sẻ, động viên kịp thời vô cùng quan trọng, là nguồn cổ vũ, động lực người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ công tác.

Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT VN, trong 5 năm qua đều được đánh giá rất cao. Chỉ ngành GTVT mới xây dựng được Quỹ Xã hội - Từ thiện trên phạm vi toàn ngành với quy mô lớn, có thể đáp ứng được yêu cầu chia sẻ, động viên CBCNV toàn ngành và hỗ trợ các đối tượng chính sách như TNXP, bộ đội Trường Sơn, các gia đình, đối tượng thương binh, liệt sĩ...

Đây là hoạt động gắn với thi đua, vì bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Bộ GTVT, của các doanh nghiệp về việc làm cho người lao động để đảm bảo thu nhập, còn có sự quan tâm đặc biệt khác đối với những người có hoàn cảnh khó khăn thông qua sự hoạt động của Quỹ cũng như sự vận động, chia sẻ của CBCNV.

Cảm ơn ông!

5 năm qua, Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT VN đã hỗ trợ CNVCLĐ ngành GTVT có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động xã hội từ thiện hơn 80 tỷ đồng. Từ đầu năm 2020 đến 15/11/2020, Quỹ đã hỗ trợ tổng số tiền 6,9 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ các đơn vị và 219 CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền 2,019 tỷ đồng.

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/cong-doan-gtvt-vn-co-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-huong-den-nguoi-lao-dong-d486394.html


Hậu Hà