Công bố kết quả kiểm tra doanh thu trạm BOT trên QL1 ở Quảng Nam

19/09/2020 12:05

Tổng cục Đường bộ VN công bố kết quả kiểm tra, giám sát doanh thu thu phí đối với dự án BOT mở rộng QL1 qua tỉnh Quảng Nam.

Công bố kết quả kiểm tra doanh thu trạm BOT trên QL1 ở Quảng Nam

Tổng cục Đường bộ VN vừa có báo cáo Bộ GTVT việc kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Km997+639 QL1 tỉnh Quảng Nam thuộc dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km987 - Km1027 thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam theo hình thức hợp đồng BOT.

Kết quả kiểm tra, giám sát sau 10 ngày (từ 6 giờ 30 phút ngày 17-27/7/2020) cho thấy, số thu phí vé lượt 10 ngày kiểm tra, giám sát là trên 3,8 tỷ đồng. Bình quân trên 385 triệu đồng/1 ngày. Con số này tăng 6,76% so với bình quân 1 ngày trong 10 ngày cùng kỳ tháng trước (hơn 360 triệu đồng) và tăng 16,93% so với số thu bình quân 1 ngày trong 6 tháng liền kề (từ tháng 12/2017 đến tháng 5/2020, hơn 329 triệu đồng).

Kết quả kiểm tra, giám sát cũng cho thấy, nhà đầu tư là Tổng Công ty XDCT giao thông 5 - CTCP chưa lắp đặt bảng công khai thông tin điện tử tại trạm thu phí theo quy định tại Thông tư số 49/2016 của Bộ GTVT và các văn bản của Tổng cục Đường bộ VN. Hệ thống thu phí không dừng trong thời gian kiểm tra, thỉnh thoảng bị lỗi, mất kết nối. Một số lượt xe miễn phí qua trạm chưa đúng đối tượng (xe biển số 43A 09230 của doanh nghiệp dự án).

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu Tổng công ty XDCT giao thông 5- CTCP thực hiện lắp đặt bảng công khai thông tin điện tử tại trạm thu phí theo quy định. Chấm dứt việc cho xe miễn phí qua trạm không đúng đối tượng. Bổ sung vào doanh thu thu phí tháng 7/2020 số tiền 1.500.000 đồng 19 tương ứng với 50 lượt xe ưu tiên không đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc sao lưu dữ liệu thu phí theo quy định tại Thông tư số 49/2016.

Đối với Công ty TNHH thu phí tự động VETC, Tổng cục Đường bộ yêu cầu khắc phục hiện tượng hệ thống thu phí ETC thỉnh thoảng bị lỗi, đảm bảo công tác thu phí và lưu trữ dữ liệu theo quy định. Tiếp tục thực hiện việc sao lưu dữ liệu thu phí theo quy định tại Thông tư số 49/2016 của Bộ GTVT.

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/cong-bo-ket-qua-kiem-tra-doanh-thu-tram-bot-tren-ql1-o-quang-nam-d479849.html


Hậu Hà