Có được mở trung tâm đăng kiểm trong trạm dừng nghỉ, bãi giữ xe?

28/11/2020 18:25

Theo Cục Đăng kiểm VN, đầu tư trung tâm đăng kiểm phải tuân thủ Nghị định 139/2018 và quy định pháp luật liên quan về đầu tư, xây dựng.

Có được mở trung tâm đăng kiểm trong trạm dừng nghỉ, bãi giữ xe?

Gần đây, một số doanh nghiệp điện thoại, email về Báo Giao thông hỏi về điều kiện, thủ tục cần thiết để thành lập trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp chia sẻ, đã có mặt bằng đất hợp pháp, diện tích đủ rộng để mở trung tâm đăng kiểm, song đất lại trong khu vực trạm dừng nghỉ xe dọc quốc lộ, khu công nghiệp, bãi trông giữ xe ô tô.

“Hiện không còn quy định về quy hoạch trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc, nhưng không rõ các vị trí như trên có được đầu tư mở trung tâm đăng kiểm không?”, một doanh nghiệp bày tỏ.

Đề cập vấn đề trên, lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm VN cho biết, từ năm 2019, không còn quy định về quy hoạch trung tâm đăng kiểm nên không giới hạn thành lập mới trung tâm đăng kiểm. Thủ tục, điều kiện để cấp giấy phép hoạt động trung tâm đăng kiểm được quy định tại Nghị định 139/2018 của Chính phủ và Thông tư số 18/2019 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện nghị định trên.

“Trước khi xây dựng, chủ đầu tư thông báo cho Cục Đăng kiểm VN vị trí xây dựng và thời gian dự kiến hoàn thành, đi vào hoạt động. Khi xây dựng xong, Cục Đăng kiểm VN đánh giá các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực. Nếu đủ điều kiện sẽ cấp giấy chứng nhận để đơn vị đăng kiểm đi vào hoạt động”, ông Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm VN cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Quân, bên cạnh thủ tục thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm VN được quy định tại nghị định và thông tư trên, việc đầu tư còn liên quan đến thẩm quyền của địa phương cấp tỉnh nơi dự kiến đầu tư. Do đó, trước khi xây dựng, chủ đầu tư cần đảm bảo các thủ tục thuộc thẩm quyền của địa phương, nhất là về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy định về đầu tư, xây dựng.

“Yếu tố quan trọng khi đầu tư trung tâm đăng kiểm là mặt bằng. Vị trí dự kiến xây dựng phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, được chính quyền địa phương chấp thuận. Các vị trí trong trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe, khu công nghiệp… muốn xây dựng trung tâm đăng kiểm cần có sự chấp thuận của chính quyền địa phương”, ông Quân cho biết.

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/co-duoc-mo-trung-tam-dang-kiem-trong-tram-dung-nghi-bai-giu-xe-d487495.html


Hậu Hà