Có bỏ quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ?

18/09/2020 16:45

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội Trà Vinh về đề xuất bãi bỏ quy hoạch đấu nối vào quốc lộ.

Có bỏ quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ?

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh xung quanh việc đấu nối vào hệ thống quốc lộ.

Trước đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh kiến nghị bãi bỏ hoặc điều chỉnh các nội dung liên quan đến quy hoạch đấu nối của Nghị định số 11/2010 cho phù hợp để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như tạo điều kiện cho công tác xúc tiến đầu tư kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Đồng thời, kiến nghị nên phân cấp cho tỉnh về công tác đấu nối vào quốc lộ đối với các quốc lộ có quy mô từ cấp III trở xuống.

Trả lời kiến nghị này, Bộ GTVT cho biết, ngày 2/12/2019, Chính phủ đã có Nghị quyết số 110 ban hành danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch. Trong đó quy hoạch điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt nằm trong danh mục quy hoạch tích hợp.

"Ngày 16/8/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 751/2019, theo đó, các quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định trước ngày 1/1/2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt. Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2010, Bộ GTVT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố để triển khai điều chỉnh nội dung của quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ", Bộ GTVT cho biết.

Cũng theo Bộ GTVT, quốc lộ là đường nối các trung tâm hành chính cấp tỉnh, nối các cảng biển, cảng hàng không quốc tế và các cửa khẩu quốc tế. Để kết nối mạng lưới giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cần đấu nối các đường nhánh với hệ thống quốc lộ. Tuy nhiên, việc đấu nối vào quốc lộ tràn lan sẽ hạn chế khả năng khai thác của các tuyến quốc lộ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT. Do vậy, việc đấu nối vào quốc lộ phải được cấp có thẩm quyền xem xét chặt chẽ, ngoài việc căn cứ vào cự ly tối thiểu giữa các điểm đấu nối còn phải xem xét đến hiện trạng đoạn tuyến quốc lộ và các yếu tố hình học tại khu vực đấu nối nhằm bảo đảm nút giao đấu nối an toàn, thông suốt.

Trong khi đó, Điều 29 của Nghị định số 11 quy định: “Đường nhánh được nối vào quốc lộ phải thông qua điểm đấu nối thuộc quy hoạch các điểm đấu nối đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt, sau khi có văn bản thoả thuận của Bộ GTVT. Cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ thuộc UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thống kê các đường đã đấu nối và lập kế hoạch xử lý phù hợp với quy hoạch các điểm đấu nối đã được phê duyệt”.

"Việc kiến nghị bãi bỏ hoặc điều chỉnh các nội dung liên quan đến quy hoạch đấu nối được quy định tại Nghị định số 11/2010 thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Hiện tại, kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh chưa có cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện", Bộ GTVT khẳng định.

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/co-bo-quy-hoach-dau-noi-duong-nhanh-vao-quoc-lo-d479770.html


Hậu Hà