Chùm ảnh: Thản nhiên biến đường thành chợ, có bị xe tông lại bảo tại...số

19/10/2020 20:35

Tôm cá, rau củ... được những người buôn bán đưa ra giữa đường chào mời, tiềm ẩn nguy cơ TNGT tại các khu chợ tự phát.

Chùm ảnh: Thản nhiên biến đường thành chợ, có bị xe tông lại bảo tại...số

Chùm ảnh: Thản nhiên biến đường thành chợ, có bị xe tông lại bảo tại...số

Chùm ảnh: Thản nhiên biến đường thành chợ, có bị xe tông lại bảo tại...số

Chùm ảnh: Thản nhiên biến đường thành chợ, có bị xe tông lại bảo tại...số

Chùm ảnh: Thản nhiên biến đường thành chợ, có bị xe tông lại bảo tại...số

Chùm ảnh: Thản nhiên biến đường thành chợ, có bị xe tông lại bảo tại...số

Chùm ảnh: Thản nhiên biến đường thành chợ, có bị xe tông lại bảo tại...số

Chùm ảnh: Thản nhiên biến đường thành chợ, có bị xe tông lại bảo tại...số

Chùm ảnh: Thản nhiên biến đường thành chợ, có bị xe tông lại bảo tại...số

Chùm ảnh: Thản nhiên biến đường thành chợ, có bị xe tông lại bảo tại...số

Theo An Toàn Giao Thông

https://www.atgt.vn/chum-anh-than-nhien-bien-duong-thanh-cho-co-bi-xe-tong-lai-bao-taiso-d482428.html


Hậu Hà