Chùm ảnh: Cầu vượt hồ Linh Đàm sắp thông xe dịp giải phóng Thủ đô

25/08/2020 13:10

Cầu vượt hồ Linh Đàm khi đưa vào khai thác, kỳ vọng sẽ kéo giảm ùn tắc khu vực "cửa ngõ" phía Nam Thủ đô...

Chùm ảnh: Cầu vượt hồ Linh Đàm sắp thông xe dịp giải phóng Thủ đô
Chùm ảnh: Cầu vượt hồ Linh Đàm sắp thông xe dịp giải phóng Thủ đô
Chùm ảnh: Cầu vượt hồ Linh Đàm sắp thông xe dịp giải phóng Thủ đô
Chùm ảnh: Cầu vượt hồ Linh Đàm sắp thông xe dịp giải phóng Thủ đô
Chùm ảnh: Cầu vượt hồ Linh Đàm sắp thông xe dịp giải phóng Thủ đô
Chùm ảnh: Cầu vượt hồ Linh Đàm sắp thông xe dịp giải phóng Thủ đô
Chùm ảnh: Cầu vượt hồ Linh Đàm sắp thông xe dịp giải phóng Thủ đô
Chùm ảnh: Cầu vượt hồ Linh Đàm sắp thông xe dịp giải phóng Thủ đô

Hậu Hà